Nhuộm màu axit biến tính của tơ để bảo toàn năng lượng

Dệt chế biến ướt, đặc biệt là nhuộm khăn lụa, vải lụa..sẽ tiêu thụ một lượng đáng kể nước và năng lượng nhiệt. Trong thời gian gần đây, cả nước và năng lượng nhiệt đang ngày càng trở nên đắt đỏ và do đó cần phải bảo tồn chúng cho ngày mai tốt hơn. Các sửa đổi khác nhau trong hệ thống nhuộm đã được áp dụng để bảo tồn năng lượng khả thi.

Thực hiện quá trình nhuộm ở nhiệt độ nhuộm thấp hơn và trong thời gian ngắn có thể dẫn đến bảo tồn năng lượng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một dung môi thích hợp để biến đổi vật lý chất nền và sau đó nhuộm nó ở nhiệt độ thấp hơn và trong thời gian ngắn hơn để tiết kiệm năng lượng.

Dung môi được sử dụng để tiền xử lý chất nền lụa là acetophenone. Thuốc nhuộm axit anionic thương mại đã được áp dụng trên các chất nền lụa đã được xử lý trước ở các nhiệt độ nhuộm khác nhau, từ nhiệt độ phòng đến 70oC và kết quả so với các mẫu được nhuộm thông thường, về giá trị độ bền màu và đặc tính độ bền của các mẫu được nhuộm lụa. Việc xử lý dung môi không chỉ hỗ trợ trong việc giảm thời gian và nhiệt độ nhuộm mà còn giữ lại các giá trị thẩm mỹ liên quan đến sợi tơ.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *